Naša činnosť v roku 2004

31. 12. 2004   Čo sa dialo po sezóne ...

19. 09. 2004   II. ročník - "Pohár 14. septembra", Bajerovce

21. 08. 2004   V. ročník súťaže "O pohár DHZ a OcÚ Oľšavce"

08. 08. 2004   III. ročník súťaže "O pohár starostky obce Zlaté"

11. 07. 2004   IV. ročník súťaže "O pohár starostu obce Hankovce"

16. 05. 2004   Okrskové Kolo Nižná Voľa, IX. ročník Memoriálu zaslúžilých členov okrsku Nižná Voľa

10. 05. 2004   Čo sa dialo doteraz ...