Naša činnosť v roku 2005

15. 05. 2005   Obvodové kolo PP DHZ okrsku Nižná Voľa, Memoriál zaslužilých členov okrsku Nižná Voľa X. ročník

02. 04. 2005   Kúpa novej PPS 12