Naša činnosť v roku 2006

28. 05. 2006   Obvodové kolo PP DHZ okrsku Nižná Voľa, Memoriál zaslužilých členov okrsku Nižná Voľa X. ročník