Naša činnosť v roku 2007

27. 05. 2007   Obvodové kolo PP DHZ okrsku Nižná Voľa, Memoriál zaslužilých členov okrsku Nižná Voľa XI. ročník

01. 05. 2007   apríl a máj 2007 prvé tréningy