Naša činnosť v roku 2008

06. 07. 2008   Pohárovka Hankovce a II. kolo OHL

29. 06. 2008   Okresná pohárová súťaž+ Hasičská Liga

09. 06. 2008   Prehľad činnosti v tomto roku

12. 06. 2008   Činnosť za I. polrok