Pozvánky na pohárové súťaže

10. 08. 2008   Pohárová súťaž Vyšná Voľa

   Miesto konania: Ihrisko Nižná Voľa
   Organizátor: Dobrovoľný Hasičský Zbor Vyšná Voľa a obecný úrad VyšnáVoľa www.hasici.ludus.sk

Vás pozýva na III. ročník súťaže hasičských družstiev o pohár DHZ Vyšná Voľa, Obecného úradu Vyšná Voľa a tretie kolo okresnej hasičskej ligy.

Dňa: 10 8. 2008 so začiatkom o 13.00 hod, prezentácia je do 12.30 hod

Miesto konania: Ihrisko Nižná Voľa

Z technických dôvodov bude dĺžka trate 60m.

Organizačné pokyny 1. Podmienky účasti v súťaži - organizátorovi súťaže nahlásiť účasť do 6. 8. 2008 na telefonných číslach: 0908 836 257 – Ing. Pavol Tvarovský, tajomník DHZ 054/4797222 – Obecný Úrad Vyšná Voľa

- organizátori súťaže privítajú účasť aj tých družstiev, ktoré sa nenahlásia, ale prihlásia sa do 1230 hod v deň konania súťaže

- štartovné súťaže je vo výške 400 Sk,- za jedno družstvo ( v cene štartovného je započítaná strava pre jedno hasičské družstvo v počte 10 stravných lístkov)

2. Spôsob vykonania disciplíny - súťažnou disciplínou je požiarny útok v zmysle pravidiel súťažneho poriadku z roku 2007 (hurá systém), družstvo tvorí 7 + 1 členov. Každé družstvo má 2 pokusy. Súťaži sa v kategórií Muži a Ženy. Motorová striekačka môže byť na štarte naštartovaná.

Náradie pre požiarny útok: - 1 ks čerpadlo PPS 8, PPS 12 (bez viditeľných úprav, s naskrutkovaným viečkom) - 2 ks savice 2,5 m , priemer 110 mm - spojky so závitom (alebo 4 ks savice 1.6 m , priemer 110 mm , po 2 diely spojené) - 1 ks sací kôš priemer 110 mm so spätným ventilom, može byť použitý aj športový ale s funkčou spätnou klapkou - 2 ks hadice B priemer 75 mm , dĺžka 20 m , + - 1m - 1 ks rozdeľovač ventilový alebo guľový (s tromi podperami o maximalnej dlžke 60 mm ) - 4 ks hadice C priemer 52 mm , dĺžka 20 m , + - 1m - 2 ks prúdnice C (s uzáverom, bez uzáveru), hubice priemer 12,5 - 2 ks kľúče na polospojky

Športové hadice sa nesmú použiť!

- organizátor súťaže si vyhradzuje právo na kontrolu náradia pred alebo po ukončení požiarneho útoku

Milada Guľová
starostka obce

Andrej Evin
predseda DHZ

29. 06. 2008   Okresná pohárová súťaž

   Miesto konania: OSIKOV Futbalové Ihrisko
   Organizátor: Chcel by som dať do éteru pozvánku na okresnú pohárovú súťaž, ktorá sa uskutoční 29.6 2008 so začiatkom o 8:00 v obci Osikov. Súťažiť sa bude vo všetkých kategóriach. Príďte nás povzbudiť. Táto súťaž je tiež zarátana do okresnej hasičskej ligy.