Výsledky dosiahnuté v roku 2006

16. 07. 2006   VI. ročník súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Hankovce“

01. 07. 2006   Šarišský pohár Giraltovce

01. 07. 2006   Šarišský pohár Giraltovce

25. 06. 2006   Okresné kolo PP DHZ Hankovce - muži

25. 06. 2006   Okresné kolo PP DHZ Hankovce - dorast

28. 05. 2006   Memoriál zaslužilých členov okrsku Nižná Voľa X. ročník

28. 05. 2006   Obvodové kolo PP DHZ okrsku Nižná Voľa, konané v Kochanovciach